diablo 3

Doświadczenie

Ostatnia modyfikacja: 28.10.2008. Utworzono: 24.08.2007

Doświadczenie dla graczy niezrzeszonych w drużynach.

Postacie o poziomach 1-25.

Jeśli są niewielkie różnice w poziomie pomiędzy twoją postacią a potworem (5 lub mniej poziomów) otrzymujesz 100% punktów doświadczenia za tego potwora.

Jeśli potwór jest 5-10 poziomów pod lub nad tobą, wtedy otrzymasz pomiędzy 5% a 100% doświadczenia, otrzymując coraz mniej doświadczenia wraz ze zwiększaniem się tej różnicy. Tabela przedstawia otrzymywane doświadczenie w zależności od różnicy poziomów:

mlvl-clvl	dośw. %
>10   	5
10   	5
9    	15
8    	36
7    	68
6    	88
1 do 5 	100
-5 do 0 	100
-6   	81
-7   	62
-8   	43
-9   	24
-10   	5
<-10   	5


mlvl-clvl - różnica między poziomami potwora (mlvl) a postaci (clvl).

Jeśli różnica między poziomami jest duża (10 poziomów i więcej) dostaniesz tylko 5% doświadczenia za tego potwora.

Postacie o poziomach 25-69.

Dla każdego potwora powyżej twojego poziomu, dostajesz DOŚW*(poziom gracza / poziom potwora).

Dla potworów 5-10 poziomów pod tobą, otrzymasz pomiędzy 5% a 100% doświadczenia.

różnica poziomów 	dośw. %
  6 	  	    81
  7	   	    62
  8	   	    43
  9	   	    24
  10		    5
  > 10	    5


Jeśli różnica między poziomami jest duża (10 poziomów lub więcej) dostaniesz tylko 5% doświadczenia za tego potwora.

Postacie powyżej poziomu 70.

Dla każdego potwora powyżej twojego poziomu, dostajesz DOŚW*(poziom gracza / poziom potwora).

Dla potworów 5-10 poziomów pod tobą, otrzymasz pomiędzy 5% a 100% doświadczenia.

różnica poziomów	dośw. %
  6 	  		81
  7	   		62
  8	   		43
  9	   	 	24
  10			5
  > 10		5


Jeśli różnica między poziomami jest duża (10 poziomów i więcej) dostaniesz tylko 5% doświadczenia za tego potwora.

Po skalkulowaniu doświadczenia, następujące kary zostają doliczone (na przykład postać na 70 poziomie otrzyma jedynie 95.31% doświadczenia):

Level Doświadczenie Level Doświadczenie Level Doświadczenie
70 95.31% 80 48.44% 90 5.96%
71 90.63% 81 43.75% 91 4.49%
72 85.94% 82 39.06% 92 3.42%
73 81.25% 83 34.38% 93 2.54%
74 76.56% 84 29.69% 94 1.95%
75 71.88% 85 25.00% 95 1.46%
76 67.19% 86 18.75% 96 1.07%
77 62.50% 87 14.06% 97 0.78%
78 57.81% 88 10.55% 98 0.59%
79 53.13% 89 7.91%    

Jak widać, postacie wysokopoziomowe otrzymują jedynie małą część doświadczenia za zabicie nisko poziomowego potwora. Podobnie niskopoziomowe postacie otrzymują jedynie małą część doświadczenia za potwory wysoko poziomowe.

A oto link do bardziej szczegółowej tabelki:

Ilość zdobywanego doświadczenia oraz ograniczniki związane z posiadaniem wysokiego poziomu - kliknij tutaj

Co się stanie gdy dwóch neutralnych bohaterów zaatakuje jednego potwora?
Doświadczenie otrzyma gracz, który zadał śmiertelny cios potworowi.

Doświadczenie w drużynie.

Całkowite doświadczenie, które otrzymywane jest z potwora wzrasta o 35% jeśli członek drużyny jest w tej samej okolicy zwanej "poziomem" na automapie. Wtedy pula jest dzielona tak, jak wytłumaczono poniżej.

Całkowite doświadczenie zyskane na potworze jest dzielone pomiędzy wszystkich zawodników drużyny. Część doświadczenia otrzymana przez danego członka drużyny jest odpowiednia do jego poziomu podzielonego przez sumę poziomów wszystkich członków drużyny. Wtedy to doświadczenie jest zwiększane o kolejne procenty, kalkulowane na łagodnej skali opartej na różnicy pomiędzy poziomem twojej postaci i poziomem potwora, zależnie, czy jesteś w drużynie czy nie. Łagodna skala jest stosowana jedynie, jeśli różnica między poziomem twoim a stwora wynosi 5-10 poziomów. Przy małej różnicy (5 poziomów lub mniej) otrzymujesz 100% doświadczenia. Przy dużej różnicy (10 i więcej poziomów) otrzymasz jedynie 5% swojej części przydzielanego doświadczenia. W wyniku czego postacie wysokopoziomowe otrzymują jedynie małą część doświadczenia za zabicie nisko poziomowego potwora. Podobnie niskopoziomowe postacie otrzymują jedynie małą część doświadczenia za potwory wysoko poziomowe. Jest tak, aby gracze niskopoziomowi będący w wysokopoziomowych drużynach nie otrzymywali idiotycznych ilości doświadczenia walcząc z potworami, które mogą pokonać jedynie ich wysoko poziomowi uczestnicy drużyn.

W końcu, tylko ci członkowie drużyn dostaną doświadczenie, którzy są nie dalej niż dwa ekrany od umierającego potwora.

Czy dostaniesz jakieś bonusowe punkty doświadczenia za bycie w drużynie?
Tak.

Utrata doświadczenia na poziomie trudności Koszmar oraz Piekło.
Na poziomach trudności Piekło oraz Koszmar, tracisz doświadczenie przy każdej śmierci. Jednak nigdy nie stracisz poziomu. Utracone doświadczenie (5% na poziomie Koszmar, 10% na poziomie Piekło) jest odejmowane tylko z różnicy punktów pomiędzy obecnym, a następnym poziomem. Na przykład: jeśli osiągnąłeś poziom X z 1,000,000 doświadczenia a do poziomu X+1 potrzebujesz 2,000,000 doświadczenia, wtedy kara wynosi 5% lub 10% z (2,000,000 - 1,000,000: 5% lub 10% z 1,000,000 punktów.

Możesz odzyskać część doświadczenia na poziomach trudności Koszmar oraz Piekło poprzez odnalezienie swojego ciała.

Na poziomach trudności Koszmar oraz Piekło kiedy postać ginie traci złoto i doświadczenie. W grach Diablo II: Pan Zniszczenia, jeśli odzyskasz ciało w lokacji gdzie leżało, możesz odzyskać 75% doświadczenia, które straciłeś. Jeśli jednak użyjesz opcji "zapisz i wyjdź", by twoje ciało po ponownym uruchomieniu pokazało się obok ciebie, nie odzyskasz utraconego doświadczenia.

Czy najemnicy i istoty przyzwane kradną moje doświadczenie?
Nie. Nie tracisz żadnego doświadczenia używając najemników. Właściwie zyskujesz je, ponieważ doświadczenie za zabite przez nich stwory dodawane są do twojego.

Czy dostanę doświadczenie za zabicie stwora wskrzeszonego przez innego potwora?
Nie. Dostajesz doświadczenie jedynie za zabicie stwora pierwszy raz.

Czy dodatkowe doświadczenie z annihilusa/ondala/kapliczki doświadczenia kradnie doświadczenie pozostałym członkom drużyny?
Nie. Doświadczenie postaci noszącej dany bonus zwiększa się niezależnie od reszty drużyny.

Doświadczenie z potworów w grach wieloosobowych.
Doświadczenie i zdrowie stworów zmieniają się zależnie od ilości graczy w grze. Im więcej graczy przyłącza się do gry tym potwory są trudniejsze. I na odwrót - im mniej graczy w grze tym stwory łatwiejsze. Ostatecznym wyzwaniem jest walka w pojedynkę przeciw potworom na poziomie trudności Piekło w ośmioosobowej grze. W grze wieloosobowej, kiedy tworzony jest potwór jego punkty życia są zwiększane o liczbę graczy w grze: (Życie= Hit point'y * (liczba graczy + 1) /2).
Podstawowe doświadczenie potworów jest liczone ze wzoru:

Doświadczenie = X * (n + 1) / 2

X = podstawowe doświadczenie
n = liczba graczy w grze

Zwiększanie ilości graczy w grach dla jednego gracza i TCP/IP.
Wpisanie "/players X" gdzie X jest cyfra pomiędzy obecną liczbą graczy a ich maksimum (8) w polu wiadomości spowoduje, że gra "zobaczy" daną liczbę graczy. To zwiększy liczbę punktów życia potworów, ich doświadczenie oraz przedmioty z nich wypadające.

Kapliczka Doświadczenia zwiększa otrzymywane doświadczenie o 50%.

Poniżej liczba punktów doświadczenia wymaganych do zdobywania następnych poziomów postaci.

Punkty Doświadczenia:
Clvl Dany Poziom Na Następny Poziom
1 0 500
2 500 1000
3 1500 2250
4 3750 4125
5 7875 6300
6 14175 8505
7 22680 10206
8 32886 11510
9 44396 13319
10 57715 14429
11 72144 18036
12 9 0180 2 2545
13 1 12725 2 8181
14 1 40906 3 5226
15 1 76132 4 4033
16 2 20165 5 5042
17 2 75207 6 8801
18 3 44008 8 6002
19 4 30010 1 07503
20 5 37513 1 34378
21 6 71891 1 67973
22 8 39864 2 09966
23 1 049 830 2 62457
24 1 312 287 3 28072
25 1 640 359 4 10090
26 2 050 449 5 12612
27 2 563 061 6 40765
28 3 203 826 6 98434
29 3 902 260 7 61293
30 4 663 553 8 29810
31 5 493 363 9 04492
32 6 397 855 9 85897
33 7 383 752 1 074 627
34 8 458 379 1 171 344
35 9 629 723 1 276 765
36 10 906 488 1 391 674
37 12 298 162 1 516 924
38 13 815 086 1 653 448
39 15 468 534 1 802 257
40 17 270 791 1 964 461
41 19 235 252 2 141 263
42 21 376 515 2 333 976
43 23 710 491 2 544 034
44 26 254 525 2 772 997
45 29 027 522 3 022 566
46 32 050 088 3 294 598
47 35 344 686 3 591 112
48 38 935 798 3 914 311
49 42 850 109 4 266 600
50 47 116 709 4 650 593
51 51 767 302 5 069 147
52 56 836 449 5 525 370
53 62 361 819 6 022 654
54 68 384 473 6 564 692
55 74 949 165 7 155 515
56 62 104 680 7 799 511
57 89 904 191 8 501 467
58 98 405 658 9 266 598
59 107 672 256 10 100 593
60 117 772 849 11 009 646
61 128 782 495 12 000 515
62 140 783 010 13 080 560
63 153 863 570 14 257 811
64 168 121 381 15 541 015
65 183 662 396 16 939 705
66 200 602 101 18 464 279
67 219 066 380 20 126 064
68 239 192 444 21 937 409
69 261 129 853 23 911 777
70 285 041 630 26 063 836
71 311 105 466 28 409 582
72 339 515 048 30 966 444
73 370 481 492 33 753 424
74 404 234 916 36 791 232
75 441 026 148 40 102 443
76 481 128 591 43 711 663
77 524 840 254 47 645 713
78 572 485 967 51 933 826
79 624 419 793 56 607 872
80 681 027 665 61 702 579
81 742 730 244 67 255 812
82 809 986 056 73 308 835
83 883 294 891 79 906 630
84 963 201 521 87 098 226
85 105 029 9747 94 937 067
86 114 523 6814 103 481 403
87 124 871 8217 112 794 729
88 136 151 2946 122 946 255
89 148 445 9201 134 011 418
90 161 847 0619 146 072 446
91 176 454 3065 159 218 965
92 192 376 2030 173 548 673
93 209 731 0703 189 168 053
94 228 647 8756 206 193 177
95 249 267 1933 224 750 564
96 271 742 2497 244 978 115
97 296 240 0612 267 026 144
98 322 942 6756 291 058 498
99 352 048 5254 - - - - - -Polecamy także artykuł pt. "Exp" autorstwa sinned'a. Tekst pochodzi z naszego działu Artykuły:
Exp, autor: sinned, dodano: 15.10.06
Zgłoś błąd.Feniks z Popiołów - czekamy...
Niniejsza strona jest częścią Wortalu Phoenix, znajdującego się aktualnie w stanie hibernacji. Kliknij na powyższy link by dowiedzieć się więcej.
Vgroup portfolio, agencja interaktywna - tworzenie portali internetowych, stron www, sklepow, CMS oraz grafiki web 2.0
© 2002-2014 Imperium Diablo • Wszystko o grach Diablo 3, Diablo 2 i Diablo 1. All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. All rights reserved.