diablo 3

Diablo 1 & Hellfire - Affixy

Ostatnia modyfikacja: 10.01.2008. Utworzono: 24.08.2007

Affixy dzielą się na prefixy (przedrostki) i suffixy (przyrostki). Tworzą one nazwę magicznego przedmiotu i decydują o jego właściwościach, np. Crystal Sword of the Bear gdzie Crystal i the Bear to odpowiednio prefix i suffix a Sword to nazwa przedmiotu. Przedmiot który w nazwie posiada prefix lub suffix (albo oba naraz) otrzymuje dodatkowe magiczne właściwosci. I tak np. prefix Crystal dodaje Resist Magic o wartosci 41 - 50 a suffix Bear daje właściwość "knocks target back".

A Armor & Helms (Zbroje i Hełmy) t Laski, lecz tylko w Hellfire
S Shields (Tarcze) B Bows (Łuki)
W Weapons => Axes, Clubs and
Swords
(Bronie => Topory, Pałki i Miecze)
J Jewelry (Biżuteria)
T Staves (Laski)    


:: PREFIXY ::


+ Mana
Prefix Wartość Występowanie qlvl
hyena's -25 - -11 ---T-J 4
frog's -10 - -1 ---T-J 1
spider's 10 - 15 ---T-J 1
raven's 15 - 20 ---T-J 5
snake's 21 - 30 ---T-J 9
serpent's 30 - 40 ---T-J 15
drake's 41 - 50 ---T-J 21
dragon's 51 - 60 ---T-J 27
wyrm's1 61 - 80 ---t-- 35
hydra's1 81 - 100 ---t-- 60

 1Występuje tylko w Hellfire

 

+% Armor Class
Prefix Wartość Występowanie qlvl
vulnerable -100 - -51 AS---- 3
rusted -50 - -25 AS---- 1
fine 20 - 30 AS---- 1
strong 31 - 40 AS---- 3
grand 41 - 55 AS---- 6
valiant 56 - 70 AS---- 10
glorious 71 - 90 AS---- 14
blessed 91 - 110 AS---- 19
saintly 111 - 130 AS---- 24
awesome 131 - 150 AS---- 28
holy 151 - 170 AS---- 35
godly 171 - 200 AS---- 60

 

+% To Hit
Prefix Wartość Występowanie qlvl
tin -10 - -6 --W-BJ 3
brass -5 - -1 --W-BJ 1
bronze 1 - 5 --W-BJ 1
iron 6 - 10 --W-BJ 4
steel 11 - 15 --W-BJ 6
silver 16 - 20 --W-BJ 9
gold 21 - 30 --W-BJ 12
platinum 31 - 40 --W-B- 16
mithril 41 - 60 --W-B- 20
meteoric 61 - 80 --W-B- 23
weird 81 - 100 --W-B- 35
strange 101 - 150 --W-B- 60

 

+% To Hit, +% Damage Done
Prefix To Hit Damage Występowanie qlvl
clumsy -10 - -6 -75 - -50 --WTB- 5
dull -5 - -1 -45 - -25 --WTB- 1
sharp1 1 - 5 20 - 35 --WTB- 1
fine 6 - 10 36 - 50 --WTB- 6
Warrior's 11 - 15 51 - 65 --WTB- 10
soldier's 16 - 20 66 - 80 --WT-- 15
lord's 21 - 30 81 - 95 --WT-- 19
knight's 31 - 40 96 - 110 --WT-- 23
master's 41 - 50 111 - 125 --WT-- 28
champion's 51 - 75 126 - 150 --WT-- 40
king's 76 - 100 151 - 175 --WT-- 28
doppelganger's 21 - 30 81 - 95 --Wt-- 11
1W mieście nie można kupić przedmiotów z tym prefixem, gdyż gra traktuje go jako przeklęty przedmiot. 
2Występuje tylko w Hellfire. Posiada 10% szansę podwojenia uderzenia potwora - oprócz Diablo i potworów unikalnych (bossów).

 

+% Damage Done
Prefix Wartość Występowanie qlvl
useless -100 --WtB- 5
bent -75 - -50 --WtB- 3
weak -45 - -25 --WtB- 1
jagged 20 - 35 --WtB- 4
deadly 36 - 50 --WtB- 6
heavy 51 - 65 --WtB- 9
vicious 66 - 80 --WtB- 12
brutal 81 - 95 --WtB- 16
massive 96 - 110 --WtB- 20
savage 111 - 125 --W-B- 23
ruthless 126 - 150 --W-B- 35
merciless 151 - 175 --W-B- 60
decay1,2 150 - 250 --WtB- 1
crystalline1 200 - 280 --W--- 5
1Występuje tylko w Hellfire.
2Bonus zmniejsza się o 5% po każdym trafieniu, kiedy osiągnie 100% - broń zostaje zniszczona (znika). Posiada również od -30 do -70% zmniejszoną wytrzymałość.

 

+% Resist Magic1
Prefix Wartość Występowanie qlvl
white 10 - 20 ASWTBJ 4
pearl 21 - 30 ASWTBJ 10
ivory 31 - 40 ASWTBJ 16
crystal 41 - 50 ASWTBJ 20
diamond 51 - 60 ASWTBJ 26

1Potrafi redukować obrażenia poniżej 1.

 

+% Resist Fire
Prefix Wartość Występowanie qlvl
red 10 - 20 ASWTBJ 4
crimson 21 - 30 ASWTBJ 10
crimson 31 - 40 ASWTBJ 16
garnet 41 - 50 ASWTBJ 20
ruby 51 - 60 ASWTBJ 26

 

+% Resist Lightning
Prefix Wartość Występowanie qlvl
blue 10 - 20 ASWTBJ 4
azure 21 - 30 ASWTBJ 10
lapis 31 - 40 ASWTBJ 16
cobalt 41 - 50 ASWTBJ 20
sapphire 51 - 60 ASWTBJ 26

 

+% Resist All
Prefix Wartość Występowanie qlvl
topaz 10 - 15 ASWTBJ 8
amber 16 - 20 ASWTBJ 12
jade 21 - 30 ASWTBJ 18
obsidian 31 - 40 ASWTBJ 24
emerald 41 - 50 -SWTB- 31

 

+ Spell Levels
Prefix Wartość Występowanie qlvl
angel's 1 ---T-- 15
arch-angel's 2 ---T-- 25

 

x Charges
Prefix Wartość Występowanie qlvl
plentiful 2 ---T-- 4
bountiful 3 ---T-- 9

 

+ Lightning Damage
Prefix Wartość Występowanie qlvl
lightning  2 - 20 --WT-- 18

 

+ Fire Damage
Prefix Wartość Występowanie qlvl
flaming 1 - 10 --WT-- 7

 

Inne
Prefix Efekt Występowanie qlvl
jester's1,2,3,4 each swing does x 0-6 damage5 --W--- 7
       
1Nie działa przeciwko innym graczom.
2Te efekty nie kumulują się jeżeli masz więcej niż jeden. Kumulują się jednak z innymi efektami.
3Dostępne tylko w Hellfire.
4Bonus do obrażeń odnosi się do sumy obrażeń, nie tylko do obrażeń broni
5Gra błędnie podaje, że to daje x 0-5. wartość średnia to x 2. Nie dizała na Diablo.


:: SUFFIXY ::


+ Strength
Suffix Wartość Występowanie qlvl
frailty -10 - -6 ASW-BJ 3
weakness -5 - -1 ASWtBJ 1
strength 1 - 5 ASWtBJ 1
might 6 - 10 ASW-BJ 5
power 11 - 15 ASW-BJ 11
giants 16 - 20 A-W-BJ 17
titans 21 - 30 ---W--J 23

 

+ Magic
Suffix Wartość Występowanie qlvl
the fool -10 - -6 ASWTBJ 3
dyslexia -5 - -1 ASWTBJ 1
magic 1 - 5 ASWTBJ 1
the mind 6 - 10 ASWTBJ 5
brilliance 11 - 15 ASWTBJ 11
sorcery 16 - 20 A-WTBJ 17
wizardry 21 - 30 -----T-J 23

 

+ Dexterity
Suffix Wartość Występowanie qlvl
paralysis -10 - -6 ASW-BJ 3
atrophy -5 - -1 ASWtBJ 1
dexterity 1 - 5 ASWtBJ 1
skill 6 - 10 ASW-BJ 5
accuracy 11 - 15 ASW-BJ 11
precision 16 - 20 A-W-BJ 17
perfection 21 - 30 ------BJ 23

 

+Vitality
Suffix Wartość Występowanie qlvl
illness -10 - -6 ASW-BJ 3
disease -5 - -1 ASWtBJ 1
vitality 1 - 5 ASWtBJ 1
zest 6 - 10 ASW-BJ 5
vim 11 - 15 ASW-BJ 11
vigor 16 - 20 A-W-BJ 17
life 21 - 30 --------J 23

 

+ All Attributes
Suffix Wartość Występowanie qlvl
trouble -10 - -6 ASWtBJ 12
the pit -5 - -1 ASWtBJ 5
the sky 1 - 3 ASWtBJ 5
the moon 4 - 7 ASWtBJ 11
the stars 8 - 11 A-W-BJ 17
the heavens 12 - 15 ---W-BJ 25
the zodiac 16 - 20 --------J 30

 

+ Life
Suffix Wartość Występowanie qlvl
the vulture -25 - -11 AS---J 4
the jackal -10 - -1 AS---J 1
the fox 10 - 15 AS---J 1
the jaguar 16 - 20 AS---J 5
the eagle 21 - 30 AS---J 9
the wolf 30 - 40 AS---J 15
the tiger 41 - 50 AS---J 21
the lion 51 - 60 A----J 27
the mammoth 61 - 80 A----- 35
the whale 81 - 100 A----- 60

 

+ Damage Done
Suffix Wartość Występowanie qlvl
quality 1 - 2 --WtB- 2
maiming 3 - 5 --WtB- 7
slaying 6 - 8 --W--- 15
gore 9 - 12 --W--- 25
carnage 13 - 16 --W--- 35
slaughter 17 - 20 --W--- 60

 

- Damage Taken1
Suffix Wartość Występowanie qlvl
pain +4 - +2 AS---J 4
tears 1 AS---J 2
health 1 AS---J 2
protection 2 AS---- 6
absorption 3 AS---- 12
deflection 4 A----- 20
osmosis 5 - 6 A----- 50

1Działa na wszystkie rodzaje obrażeń, nawet na obrażenia od czarów, lecz nie działa przeciwko innym graczom. Obrażenia nigdy nie będą zmniejszone poniżej 1.

 

+ Fire Damage1
Suffix Wartość Występowanie qlvl
flame 1 - 3 -------B- 1
fire 1 - 6 -------B- 11
burning 1 - 16 -------B- 35
flaming2 1 - 10 --WT-- 7

1Jest kilka błędów w grze związanych ze strzałami ognia i błyskawic strzałami które często zadają niewłaściwe obrażenia (zbyt duże lub bez obrażeń).
1Prefix

 

+ Lightning Damage
Suffix Wartość Występowanie qlvl
shock 1 - 6 -------B- 13
lightning 1 - 10 -------B- 21
thunder 1 - 20 -------B- 60
lightning 2 - 20 --WT-- 18

1Prefix

 

% Steal Life1
Suffix Wartość Występowanie qlvl
the leech 3 --W--- 8
blood 5 --W--- 19

1Ilość jest bazuje na zadanych obrażeniach nawet jeśli potwór posiada mniej punktów życia. Jeśli posiadasz więcej niż jeden przedmiot ze zdolnością wykradania życia, wartość wysysania życia nie zostanie zsumowana (przedmiot z affixem "blood" ma pierwszeństwo przed przedmiotem z affixem "leech"). Wyjątkiem jest "The Undead Crown" która kumuluje się z oboma przedmiotami "blood" i "leech" z czego otrzymamy - dla  3% to 15,5% lub 5% to 17,5% kradzieży życia. Przedmioty; Helm of Sprits, Shadowhawk oraz Eater of Souls są traktowane jako przedmioty z affixem "blood". Affixy "leech" oraz "blood" nie działają przeciwko innym graczom.

 

% Steal Mana1
Suffix Wartość Występowanie qlvl
the bat 3 --W--- 8
vampires 5 --W--- 19

1Ilość jest bazuje na zadanych obrażeniach nawet jeśli potwór posiada mniej punktów życia. Jeśli posiadasz więcej niż jeden przedmiot ze zdolnością kradzieży many, wartość wysysania many nie zostanie zsumowana (przedmiot z affixem "vampire" ma pierwszeństwo przed przedmiotem z affixem "bat"). Przedmiot Eater of Souls jest traktowany jako przedmioty z affixem "vampire". Affixy "bat" oraz "vampire" nie działają przeciwko innym graczom.

 

Damage / Penetrate Armor1
Suffix Wartość2 Wartość3 Występowanie qlvl
piercing 2 - 6 25% --W-B- 1
puncturing 4 - 12 50% --W-B- 9
bashing 8 - 24 75% --W--- 17

1W Diablo, ten suffix obniża klasę pancerza celu o pewną losową liczbę pokazaną w tabeli. W Hellfire obniżają klasę pancerza celu o pewien % pokazany w tabeli. Nie działa przeciwko graczom. Dokładna wartość (w Diablo) jest zależna od czasu stworzenia przedmiotu oraz specjalnego To Hit nigdy nie pokazanego w charakterystyce postaci.
2
W Diablo.
3W Hellfire.
4Dodaje 12.5 kiedy jest użyte przez Barbarzyńcę (nieoficjalna
postać w Hellfire)

 

+% Light Radius1
Suffix Wartość Występowanie qlvl
the dark -40 A-W-J 6
the night -20 A-W-J 3
light 20 A-W-J 4
radiance 40 A-W-J 8

1Odzdziaływuje również na odległość z której uaktywniają się potwory. Większa wartość oznacza że potwory będą się aktywować z większej odległości. Nie ma żadnego dodatkowego efektu używania powyżej +50% lub niżej niż -80% light radius. Ciekawostką jest to, że w katakumbach zawsze light radius ma zasięg o jedną kratkę mniej.

 

+ Mana
Suffix Wartość Występowanie qlvl
corruption  -all ASW--- 5

 

Weapon Speed1
Suffix Wartość Występowanie qlvl
readiness2,3  quick --WTB- 1
swiftness3 fast --WTB- 10
speed faster --WT-- 19
haste4 fastest --WT-- 27

1Bard dostaje bonus tylko od najszybszej broni.
2Nie ma efektu w Diablo
3W Hellfire, powoduje szybsze przemieszczanie się strzał zamiast szybkości wystrzału
4Ma taki sam efekt jak szybkość mimo tego co było napisane w changelogu patcha 1.07.

 

Hit Recovery1
Suffix Wartość Występowanie qlvl
balance1 fast A----J 1
stability1 faster A----J 10
harmony1 fastest A----J 20

1Postać dostaje bonus tylko z najszybszego przedmiotu, jako ze wartosci sie nie sumują.

 

+% Durability
Suffix Wartość Występowanie qlvl
fragility =1 ASW--- 3
brittleness -75 - -26 ASW--- 1
sturdiness 26 - 75 ASWt-- 1
craftsmanship 51 - 100 ASWt-- 6
structure 101 - 200 ASWt-- 12
many 100 -------B- 3
plenty 200 -------B- 7
the ages indestruct. ASWt-- 25

 

Inne
Suffix Efekt Występowanie qlvl
the bear2 knocks target back --WTB- 5
blocking fast block -S---- 5
thieves1,2,3 absorbs half trap damage AS---J 11
thorns1,2 attacker takes 1-3 damage AS---- 1
devastation1,2,4,5,6  5% chance of doing x 3 damage --WtB- 1
jester's1,2,4,5,7 each swing does x 0-6 damage9 --W--- 7
peril1,2,4,6,8 x 2 damage to monster, x 1
to user
--WtB- 5
1Nie działa przeciwko innym graczom.
2Te efekty nie kumulują się jeżeli masz więcej niż jeden. Kumulują się jednak z innymi efektami.
3W Hellfire również absorbuje połowę magicznych obrażeń (magic, fire, lightning and apocalypse) i strzał od ataków potworów.
4Dostępne tylko w Hellfire.
5Bonus do obrażeń odnosi się do sumy obrażeń, nie tylko do obrażeń broni
6Nie działa na łukach.
7Prefix
8Powoduje ogólne obrażenia na potworach lecz tylko obrażenia z broni oraz postaci na graczach. Obrażenia są modyfikowane przez jakiekolwiek -damage od wrogów.
9Gra błędnie podaje, że to daje x 0-5. wartość średnia to x 2. Nie działa na Diablo.


Zgłoś błąd.Feniks z Popiołów - czekamy...
Niniejsza strona jest częścią Wortalu Phoenix, znajdującego się aktualnie w stanie hibernacji. Kliknij na powyższy link by dowiedzieć się więcej.
Vgroup portfolio, agencja interaktywna - tworzenie portali internetowych, stron www, sklepow, CMS oraz grafiki  web 2.0
© 2002-2014 Imperium Diablo • Wszystko o grach Diablo 3, Diablo 2 i Diablo 1. All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. All rights reserved.